Detergenten

Hieronder vallen alle stoffen en mengsels die zeep en/of oppervlakte-actieve stoffen bevatten en een reinigende functie hebben. Te denken valt aan wasmiddelen, kalkreinigersspray, toiletreinigingsdoekjes, tapijtreinigermousse etc.

Ook “hulpmengsels voor het wassen” bedoeld voor het voorwassen, spoelen of bleken van textiel – zoals wasverzachters en bleekmiddelen – vallen onder detergenten.

Op detergenten is de volgende Europese wetgeving van toepassing:

 • Verordening (EG) Nr. 648/2004inzake detergenten. Deze verordening is bedoeld om 1) het vrije verkeer van detergenten in de interne markt te verwezenlijken; 2) de mens te beschermen – denk aan allergene geurstoffen; 3) het milieu te ontzien – denk aan biologische afbreekbaarheid.

In deze verordening wordt uitgelegd welke producten onder detergenten vallen. Ook vindt u in deze verordening welke informatie op het etiket verplicht is.

 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In deze verordening vindt u onder meer met welke bewoordingen u gevaren en risico’s op het etiket moet weergeven, bijvoorbeeld “Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten”.
 • Verordening (EG) Nr. 1223/2009betreffende cosmetische producten. Deze verordening is van toepassing wanneer detergenten meer dan 0,01% allergene stofbevatten en deze stof in een van de bijlagen van deze verordening voorkomt.
 • Richtlijn 75/324/EEGinzake aerosols (spuitbussen onder druk). Deze richtlijn gaat onder meer over verplichte vermeldingen en symbolen op het etiket.

In Nederland is naast deze Europese wetten de volgende nationale wetgeving van kracht:

 • Warenwetbesluit drukverpakkingen. Hierin vindt u onder andere wat u verplicht op het etiket moet vermelden indien uw product in een drukverpakking zit en hoe dat dan moet gebeuren.
 • Besluit detergentia milieubeheer. Dit Besluit is een toelichting op de Verordening (EG) Nr. 648/2004.
 • Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten. Dit Besluit geeft naast de verplichte vermeldingen aan welke gevarenbenamingen en wanneer welke categorievermelding gebruikt moeten worden (bijvoorbeeld “kankerverwekkend, categorie 3”).
 • Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten. Deze wet is een verdieping van het hierboven genoemde Besluit.
 • Besluit veilige verpakking huishoudchemicaliën. Dit Besluit gaat onder meer over al dan niet toegestane benamingen of afbeeldingen, om verwarring bij bepaalde (kwetsbare) groepen zoals kinderen zo veel mogelijk uit te sluiten.

 

Welke situaties/vraagstukken kunt u tegenkomen bij de etikettering van detergenten?

 • Sommige bestanddelen die voor meer dan 2% in het detergent aanwezig zijn moeten vermeld worden via een procentklasse, bijvoorbeeld 5-15%. Weer andere bestanddelen moeten altijd vermeld worden, ongeacht het percentage. Welke zijn dat?
 • Verplichte waarschuwingszinnen zijn vastgelegd in de Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Deze zinnen worden voortdurend herzien. Het is daarom belangrijk dat u steeds controleert of de zin die verplicht is op uw verpakking soms gewijzigd is.

Detergenten moeten altijd buiten bereik van kinderen worden gehouden. Welke symbolen zijn verplicht en welke worden aanbevolen om kinderen beschermen? Welke afbeeldingen kunt u beter vermijden om te voorkomen dat kinderen uw wasverzachter bijvoorbeeld voor ranja aanzien?

Close Popup

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services